Časovni razpored pouka

Pouk se začne ob 8.15 uri.

Razredna stopnja Predmetna stopnja
1. ura 8.15 – 9.00 8.15 – 9.00
odmor

9.00 – 9.15

(MALICA 15 min.)

9.00 – 9.05
2. ura 9.15 – 10.00 9.05 – 9.50
odmor 10.00 – 10.05

9.50 – 9.10.05

(MALICA 15 min.)

3. ura 10.05 – 10.50 10.05 – 10.50
odmor 10.50 – 10.55 10.50 – 10.55
4. ura 10.55 – 11.40 10.55 – 11.40
odmor 11.40 – 11.45 11.40 – 11.45
5. ura 11.45 – 12.30 11.45 – 12.30
odmor

12.30 – 12.50

(* REKREACIJSKI ODMOR)

12.30 – 12.50

(ODMOR ZA KOSILO)

6. ura 12.50 – 13.35 12.50 – 13.35
odmor 13.35 – 13. 40
7. ura 13.40 – 14.25
odmor 14.25 – 14.30
8. ura 14.30 – 15.15

*Učenci razredne stopnje imajo rekreacijski odmor fleksibilno po potrebi.

Podaljšano bivanje 1. – 3. r.: od 12.00 do 15.00; dežurstvo do 16.10.

–  kosilo,
–  usmerjeni prosti čas,
–  samostojno učenje,
–  neusmerjeni prosti čas,
–  interesne dejavnosti.

Podaljšano bivanje 4. – 5. r.: od 12.50 do 14.30; dežurstvo do 16.10.

Jutranje varstvo 1. r.: od 6.15 do 8.15.