Romi po vsem svetu 8. aprila praznujejo svoj dan. Na ta dan so na prvem svetovnem kongresu Romov leta 1971 v Londonu uradno sprejeli ime Romi za vse pripadnike tega naroda. S tem imenom so potrdili svojo identiteto, zastavo in himno. Država Indija pa jih je uradno priznala za svoje nekdanje prebivalce.

Ker imamo na Osnovni šoli III Murska Sobota tudi romske učence, smo njihov praznik obeležili na ustvarjalen način. Delavnice so se udeležili učenci Romi od 1. do 5. razreda. Izdelke, ki so jih naredili, so kasneje podarili svojim razrednikom.

Čestitke ob svetovnem dnevu Romov.

mentorici Natalija Bencik in Viktoria Kolar